top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Facebook
  • Instagram

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

Drodzy Rodzice uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do Integracyjnego Żłobka AKUKU w Zalasewie na rok szkolny 2023/2024. Zainteresowane osoby proszę o przesłanie wypełnionego formularza ZGŁOSZENIA DZIECKA na adres mailowy akuku.swarzedz.zalasewo@gmail.com lub kontakt telefoniczny  519 692 061.

Opłaty

Czesne dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz:

990 zł/ miesiąc lub 590 zł/miesiąc (dopłata 400+ RKO)

 

Czesne dla dzieci niezamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz

1290 zł/miesiąc lub 890 zł miesiąc (dopłata 400+ RKO)

Cena obejmuje pobyt dziecka do 10 godzin (żłobek jest otwarty w godzinach 6:30-17:00) oraz:

opiekę i czynności pielęgnacyjne, warsztaty kulinarne, teatrzyki, zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy plastyczne, zabawy muzyczno-rytmiczne, bajkoterapię, cykliczne spotkania ze sztuką, zabawy sensoryczne pobudzające zmysły, zabawy integracyjne, zabawy rozwijające dużą i małą motorykę, zajęcia Montessori, język angielski i hiszpański, opiekę psychologa.

 

Wyżywienie 14 zł/ dziennie

Stawka za wyżywienie obejmuje śniadanie, zupę, drugie danie oraz podwieczorek i napoje.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety.

W przypadku prawidłowego zgłoszenia nieobecności dziecka stawka żywieniowa nie jest naliczana.

Wpisowe 400 złotych.

Gwarantuje miejsce w żłobku. Obejmuje ubezpieczenie oraz opłaty związane z utworzeniem nowego miejsca, pomoce dydaktyczne i edukacyjne, środki czystości i materiały plastyczne. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

"Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka"      

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Alighieri Dante 

Dokumenty rekrutacyjne

      Karta informacyjna dziecka              Wyprawka              Pierwszy dzień w żłobku      Prezentacja Żłobka AKUKU       Zgłoszenie dziecka 

 Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

jest nam bardzo miło poinformować Państwa, iż nasz żłobek, zajmując drugą pozycję na liście rankingowej, otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Europejskiego.

Projekt „INTEGRACYJNY ŻŁOBEK AKUKU – nowa placówka w gminie Swarzędz” o numerze RPWP.06.04.01-30-0057/19, finansowany w Poddziałaniu 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu „INTEGRACYJNY ŻŁOBEK AKUKU – nowa placówka w gminie Swarzędz” jest powrót/wejście na rynek pracy 48 osób (38 kobiet i 10 mężczyzn), zamieszkujących w gminie Swarzędz, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym dziećmi z niepełnosprawnościami, i dla których opieka ta stanowi barierę w powrocie/wejściu na rynek pracy, poprzez utworzenie 48 miejsc opieki nad dziećmi w miejscowości Zalasewo.

Założono realizację zadań:

ORGANIZACJA NOWYCH MIEJSC ŻŁOBKOWYCH

KOMPETENCJE KADR NIEZBĘDNE DO PEŁNIENIA FUNKCJI OPIEKUNA

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ŻŁOBKA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Efekty: 48 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi, 48 osób opiekujących się dziećmi objętych wsparciem, 3 osoby opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.

Wartość projektu wynosi 1 320 195,28 zł, dotacja 1 254 179,92 zł

Komunikat o wyniku rekrutacji do projektu

Szanowni Państwo,  bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą placówką.

 

Informujemy, że liczba chętnych przerosła nasze możliwości ograniczone zaplanowaną w projekcie wielkością wskaźnika oraz koniecznością dostosowania się do przepisów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na 48 miejsc otrzymaliśmy 92 zgłoszenia zweryfikowane jako poprawne oraz spełniające warunki udziału w projekcie. W związku z punktami przyznanymi jako premiujące, gwarantowane miejsce otrzymało 4 osób. Pozostałe miejsca postanowiliśmy, po długim namyśle, przyznać poprzez losowanie. Jest to w naszej opinii jedyna gwarantująca równe traktowanie wszystkich oczekujących metoda. Losowanie odbyło się w obecności osoby bezstronnej poprzez wyciągane z naczynia wycięte paski z nazwiskami.

 

Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu. Pozostałe osoby pozwalamy sobie wpisać na listę rezerwową. Rezygnacja któregokolwiek z uczestników spowoduje konieczność dolosowania kolejnej osoby.

 

 

 

 

 

 

 

Osoby zakwalifikowane do projektu, informujemy, że umowy będzie można podpisać  w poniedziałek

 10.08.2020 w godzinach 12:00 - 17:00, w naszej placówce w Zalasewie przy ulicy Kórnickiej 228

Lista zakwalifikowanych

Kontakt
Wybór placówki

Dziękujemy za przesłanie!

EFS_Samorzad_kolor-PL.jpg

Integracyjny Złobek Akuku 
 w Zalasewie

ul. Kórnicka 228
62-020 Zalasewo

tel. 519 692 061

e-mail: akuku.swarzedz.zalasewo@gmail.com

logo ost.png
DZ1 ost.png
CH1 ost.png
DZ2 ost.png
CH2.png
DZ3 ost.png
bottom of page